Fra udenlandsk til dansk kørekort

Hvis du har fået sædvanlig bopæl i Danmark, og har et kørekort udstedt i et land uden for EU, skal du inden 14 dage ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk, hvis du fortsat ønsker at køre bil i Danmark.


Du skal henvende dig på et kørekortkontor for at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

Du skal medbringe:

En lægeattest, som er udstedt af din egen læge
Et vellignende portrætbillede i størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler 25 – 35 mm i højden. Fotografiet skal være holdbart og egnet til skanning. Fotografiet må ikke være forsynet med stempler, huller eller andre beskadigelser. Du må som hovedregel ikke bære hovedbeklædning på billedet. Politiet kan dog tillade, at du bærer hovedbeklædning, hvis du af religiøse grunde ønsker det.
Dit kørekort
Gyldigt pas

Du skal medbringe en oversættelse af dit kørekort, hvis dit kørekort ikke er udstedt med latinske bogstaver. Oversættelsen skal være udstedt af en godkendt translatør eller oversætter.

Hvis du ikke har et gyldigt pas, skal du medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

Kontrollerende køreprøve:

Ombytningen af et udenlandsk kørekort til et dansk kørekort kræver som hovedregel, at man skal op til en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve).