Fornyelse af kørekort

Skal du have fornyet dit kørekort, kan du på denne side læse, hvor du skal henvende dig, hvad du skal medbringe, og om det er nødvendigt at aflægge en kontrollerende køreprøve.

For at få et nyt kørekort, skal du henvende dig på et kørekortkontor på en af landets politistationer, når dit kørekort er ved at udløbe.


Du skal medbringe:

En lægeattest, som er udstedt af din egen læge.
Et vellignende portrætbillede i størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler 25 – 35 mm i højden. Fotografiet skal være holdbart og egnet til skanning. Fotografiet må ikke være forsynet med stempler, huller eller andre beskadigelser. Du må som hovedregel ikke bære hovedbeklædning på billedet. Politiet kan dog tillade, at du bærer hovedbeklædning, hvis du af religiøse grunde ønsker det.

Dit kørekort, hvis det er af kreditkorttypen eller et gyldigt pas.
Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.


Om lægeattesten

Oplysningerne fra din lægeattest kan indebære:

Krav om oplysninger fra en speciallæge
Krav om vejledende helbredsmæssig køretest
At dit kørekort bliver tidsbegrænset
At dit kørekort ikke længere kan fornyes


Kontrollerende køreprøve:

Hvis det er mere end 3 år siden, dit kørekort udløb, skal du normalt aflægge en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve), inden du kan få udstedt et nyt kørekort.