Promillegrænserne og de tilhørende straffe.

Promille mellem 0,00 - 0,50:
Straffrit

Promille mellem 0,51 - 1,20:
Bøde (*) og betinget frakendelse af kørekortet.

Promille mellem 1,21 - 2,00:
Bøde (*) og ubetinget frakendelse af kørekortet i 3 år.

Promille mellem 2,01 - ? :
Fængsel i 20 dage (**) og ubetinget frakendelse af kørekortet i 3 år.

(*) Bøden beregnes således:
For hver kr.25.000,- bruttoårsløn sættes bøden til kr.1.000,- gange med promillen.

(**) Fængselstraffen kan gøres betinget af aftjening af samfundstjeneste eller alkoholistbehandling